0c26a37b95dd844f488369e22ab1e9a2
PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-2024
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANSA I AULA DE TEATRE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

Preinscripció curs 2023-2024 (sol·licitud de plaça, no és plaça definitiva): Dades personals

Aquesta sol·licitud NO suposa una matrícula definitiva. Una vegada us sigui assignada una plaça des de l'Escola, obtindreu un full de matrícula mitjançant la plataforma Gwido que caldrà retornar signat a l'Escola per tal que sigui efectiva. Per a noves famílies, aquest full de matrícula us el farem arribar per correu electrònic.

Dades de l'estudiant

Dades de naixement

Dades de contacte

Dades d'escolarització

Dades del 1r tutor/a

Si la persona sol·licitant és major d'edat, el tutor/a 1 és ella mateixa

Adreça

Dades de contacte (*)

Dades del 2n tutor/a

Adreça

Copia l'adreça del 1r tutor/a >>

Dades de contacte